Australian milk output ‘to stay weak’ despite price revival